Τηλεφωνήστε μας: 210 2837859

Ανελκυστήρες MRL (χωρίς μηχανοστάσιο)

Οι ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο (Machine Room Less) θεωρούνται ως το μέλλον της βιομηχανίας ανελκυστήρων

Οι ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο (Machine Room Less) θεωρούνται ως το μέλλον της βιομηχανίας ανελκυστήρων, καθώς δεν απαιτούν επιπλέον χώρο πέραν του φρεατίου. Διακρίνονται σε υδραυλικούς MRL και μηχανικούς MRL.

Υδραυλικοί MRL

Στους υδραυλικούς MRL ανελκυστήρες η μονάδα ισχύος και ο πίνακας χειρισμού του ανελκυστήρα τοποθετούνται μέσα σε μεταλλικό ερμάριο (ντουλάπα) παραπλέυρως του φρεατίου.

Μηχανικοί MRL

Στους μηχανικούς MRL ανελκυστήρες ο κινητήρας τοποθετείται σε ειδική βάση εντός του φρέατος και ο πίνακας χειρισμού σε μεταλλικό ερμάριο (ντουλάπα) δίπλα από τη θύρα του τελευταίου ορόφου.

Πλεονεκτήματα MRL ανελκυστήρων:

  • Μείωση του κόστους κατασκευής του κτιρίου, αφού δεν απαιτείται μελέτη και κατασκευή χώρου μηχανοστασίου, ο οποίος μάλιστα έχει ειδικές απαιτήσεις.
  • Εξοικονόμηση χώρου και πρόσθετη αξία στο κτίριο, εφόσον πιθανόν διαθέσιμος χώρος που προορίζονταν για μηχανοστάσιο μπορεί να αξιοποιηθεί διαφορετικά.
  • Χαμηλές απαιτήσεις για βάθος πυθμένα φρεατίου και ύψος τελευταίου ορόφου.

Στο εγγύς μέλλον αναμένονται ακόμη σημαντικότερες βελτιώσεις της υπάρχουσας τεχνολογίας.