Τηλεφωνήστε μας: 210 2837859

Εταιρικές Αξίες

Υψηλή Ποιότητα

Η δύναμή μας είναι οι άνθρωποι μας. Εμείς στη SpectrumLift™ αναζητούμε και βρίσκουμε τις ευκαιρίες στην αγορά για να βελτιώνουμε συνεχώς τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Όλα τα προϊόντα μας συνοδεύονται από υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, πριν και μετά την πώληση. Ταυτόχρονα, έχουν πολύ ανταγωνιστικές τιμές, ενώ παράλληλα εξασφαλίζουν τη σιγουριά και ασφάλεια, σε απάντηση της εμπιστοσύνης των πελατών μας.

Καθοριστικός παράγοντας και κανόνας της νέας πραγματικότητας είναι η πανευρωπαϊκή πιστοποίηση IQ NET και EN ISO 9001:2008 που διαθέτει η SpectrumLift™ καθιστώντας την πρωτοπόρο στις υπηρεσίες Εγκατάστασης, Συντήρησης, Πιστοποίησης, Επισκευής & Αναβάθμισης Ανελκυστήρων δίνοντας έτσι προστιθέμενη αξία στους πελάτες της.

Εμείς προτείνουμε στους πελάτες μας τρόπους μείωσης των εξόδων τους, παρέχοντάς τους προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Έτσι, η συνεχής διεύρυνση του πελατολογίου μας προέρχεται τόσο από τις ανταγωνιστικές μας προτάσεις, όσο και από τις συνεχείς ανακατατάξεις στον κλάδο και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο ανταγωνισμός.Για το λόγο αυτό, αυξάνουμε συνεχώς το μερίδιό μας στην ελληνική αγορά. Θέλουμε να είμαστε γνωστοί για την υψηλή ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, μέσα από ένα πλαίσιο συνεχούς βελτίωσης.

Συνέπεια – Εξυπηρέτηση

Στη SpectrumLift™ συνδέουμε στενά την ανάπτυξη της επιχειρηματικής μας λειτουργίας με την Εταιρική Υπευθυνότητα. Αρχές όπως η ευθύνη, η συνέπεια, η τιμιότητα, το ήθος, η αξιοπιστία, η ειλικρίνεια, η κοινωνική ευαισθησία και ο σεβασμός για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, είναι ουσιαστικές παράμετροι στην χάραξη της στρατηγικής μας, στην λήψη των επιχειρηματικών μας αποφάσεων και αναπόσπαστο κομμάτι στην καθημερινή μας λειτουργία.

Το τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης βλαβών και τεχνικής υποστήριξης που λειτουργεί 24ώρες 365 ημέρες το χρόνο, μας καθιστά την πλέον αξιόπιστη και άμεση τεχνική εταιρεία ανελκυστήρων, προσθέτοντας ευελιξία  στην εξυπηρέτηση των πελατών μας.

Ανάπυξη

Διατηρώντας ψηλά τα επίπεδα των υπηρεσιών της, η SpectrumLift™ στηρίζεται στην εμπιστοσύνη των πελατών της και συνεχίζει την επένδυση της τόσο σε εξοπλισμό (οχήματα στόλου, μηχανές άμεσης επέμβασης, εξειδικευμένα εργαλεία, κτιριακές εγκαταστάσεις κ.α) αλλά και αναβαθμίζει συνεχώς τις υπηρεσίες της (ανάπτυξη τμημάτων προγραμματισμού & marketing), ανοίγοντας έτσι νέους ορίζοντες σε ότι αφορά τις υπηρεσίες και τα προϊόντα ανελκυστήρων.

 

Δεσμεύσεις

Προς τους Εργαζόμενους

 • Διασφάλιση ασφαλούς και υγιεινού περιβάλλοντος εργασίας.
 • Συμπεριφορά και στάση που διέπεται από σεβασμό, ευγένεια, ειλικρίνεια και εντιμότητα.
 • Εξάλειψη των διακρίσεων εντός του εργασιακού χώρου και δέσμευση για δίκαιη μεταχείριση.
 • Διασφάλιση δίκαιης αμοιβής η οποία ανταποκρίνεται στις προσφερόμενες υπηρεσίες.
 • Δέσμευση για δίκαιο, αντικειμενικό και διαφανή τρόπο επαγγελματικής εξέλιξης.
 • Υποστήριξη για περαιτέρω εκπαίδευση.
 • Παροχή μηχανισμών στήριξης σε περιόδους ανάγκης και σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα.
 • Προάσπιση & εφαρμογή πρακτικών για τη διασφάλιση της ποιότητας του περιβάλλοντος εργασίας.
 • Εκτίμηση της συνεισφοράς των ανθρώπων με τους οποίους συνεργάζεται.
 • Συνεργασία υπό ομαδικό πνεύμα και ενθάρρυνση στη συνεισφορά όλων των μελών της ομάδας του.
 • Διαχείριση πληροφοριών εντός του εργασιακού χώρου της SpectrumLift με εμπιστευτικότητα.
 • Αποφυγή χρήσης πληροφοριών, υλικού, αρχείων και δεδομένων της εταιρείας για προσωπικό όφελος.
 • Τήρηση των εσωτερικών διαδικασιών και ακρίβεια στην αναφορά τους.
 • Υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού και αίσθηση υπερηφάνειας για τη δουλειά του.

Προς τους Προμηθευτές

 • Τήρηση των συμφωνιών και των συμβολαίων.
 • Συνεργασία στα πλαίσια των συναλλακτικών κανόνων και των αρχών καλής πίστης.
 • Αποτελεσματική επικοινωνία.
 • Τήρηση των συμφωνιών και των συμβολαίων.
 • Συνεργασία στα πλαίσια των συναλλακτικών κανόνων και των αρχών καλής πίστης.
 • Αποτελεσματική επικοινωνία.
 • Ταχύτητα εξυπηρέτησης και ευελιξία.
 • Εφαρμογή Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001.
 • Παροχή προϊόντων με Πιστοποίηση.

Προς τους Πελάτες

 • Στάση και συμπεριφορά ίδια με αυτή που θα θέλαμε να μας προσφέρεται.
 • Αποτελεσματική επικοινωνία με στόχο την κατανόηση των αναγκών σας και την εύρεση βέλτιστων λύσεων.
 • Άμεση ανταπόκριση στα αιτήματά σας. Εμείς θα σας περιμένουμε, αλλά εσείς δε θα περιμένετε ποτέ εμάς.
 • Απόδοση του μέγιστου των δυνατοτήτων μας με σκοπό την υπερκάλυψη των προσδοκιών σας.
 • Άμεση ενημέρωση αν προκύψουν καταστάσεις που μας εμποδίζουν να τηρήσουμε τις υποσχέσεις μας.
 • Ανάληψη προσωπικής ευθύνης για κάθε ζήτημα που πιθανόν να προκύψει και έγκαιρη αντιμετώπισή του κρατώντας σας συνεχώς ενήμερους μέχρι την επίλυσή του.
 • Τήρηση υψηλών αξιών και αρχών ειλικρίνειας, ακεραιότητας και δικαιοσύνης.
 • Συμμόρφωση με το νόμο.
 • Παροχή ποιοτικών υλικών χωρίς συμβιβασμούς και χωρίς εξαιρέσεις στην ασφάλεια.
 • Χρήση κατάλληλου και ικανού προσωπικού, άρτια καταρτισμένου.