Τηλεφωνήστε μας: 210 2837859

Νομοθεσία Ανελκυστήρων

Σύμφωνα με το Ελληνικό Νομοθετικό Πλαίσιο περί Ανελκυστήρων, το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Ε.ΣΥ.Δ, και τη κατευθυντήρια οδηγία πιστοποίησης ανελκυστήρων, παρακάτω μπορείτε να βρείτε τα αντίστοιχα αρχεία.

Σε κάθε περίπτωση, τα εμπλεκόμενα μέρη οφείλουν να ενημερωθούν πλήρως με τις προβλέψεις της Οδηγίας, των εφαρμόσιμων προτύπων, καθώς και με τις αντίστοιχες κατευθυντήριες Οδηγίες που εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι διαθέσιμες από την Ιστοσελίδα www.newapproach.org.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ Φ.Ε.Κ

23.08.2013
ΚΥΑ: ΟΙΚ.27397/122
2062

03.07.2013

ΚΥΑ : ΟΙΚ.8442/561/Φ.Γ9..6.4
1644 Β’
 02.03.2011
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

10.03.2009

 ΚΥΑ: ΟΙΚ.2842/Φ9.2

 424 Β’

22.12.2008
ΚΥΑ: ΟΙΚ.2842/Φ9.2
2604 Β’

04.07.2007

 ΚΥΑ: ΟΙΚ.14143/720/Φ9.2

 1111 Β’

03.05.2007
ΚΥΑ: ΟΙΚ.7543/403/Φ9.2 
696 Β’ 

21.12.2005

ΚΥΑ: ΟΙΚ.29362/1957/Φ9.2 

 1797 Β’

 25.06.2002 
 ΚΥΑ: ΟΙΚ.3899/253/Φ9.2
781 Β’ 

25.04.2002

 ΚΥΑ: ΟΙΚ.3899/253/Φ9.2

510 Β’

26.03.2002
ΚΥΑ: ΟΙΚ.3899/253/Φ9.2 
 372 Β’

08.03.2002

 ΚΥΑ: ΟΙΚ.3899/253/Φ9.2 *

 291 Β’

 11.09.1997 

 ΚΥΑ: Φ9.2/ΟΙΚ.32803/1308

815 Β’ 

29.06.1995

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 95/16


06.05.1993

 ΚΥΑ: 6895/1241/Φ9.2/93

 325 Β’

 09.09.1988

 ΚΥΑ: 18173

 664 Β’

06.08.1987

ΥΑ:ΔΒΑ Φ6/12550/442 

397 Β