Τηλεφωνήστε μας: 210 2837859

Πιστοποίηση Ανελκυστήρων

Σας καλωσορίζουμε στο IQ Net, το κορυφαίο παγκόσμιο δίκτυο οργανισμών αξιολόγησης πιστοποιήσεων.


Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης ενός ανελκυστήρα, εξουσιοδοτημένος φορέας ελέγχου επιβεβαιώνει την καλή κατάσταση και λειτουργία του και εκδίδει το πιστοποιητικό αρχικού ελέγχου ανελκυστήρα. Το πιστοποιητικό αυτό, μαζί με άλλα δικαιολογητικά, κατατίθεται στις Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων με σκοπό την καταχώρηση του ανελκυστήρα στο μητρώο ανελκυστήρων. Ο ανελκυστήρας αποκτά άδεια λειτουργίας και βιβλιάριο παρακολούθησης.

Για την ανανέωση της άδειας λειτουργίας του ανελκυστήρα απαιτείται να προσκομιστεί πιστοποιητικό περιοδικού ελέγχου ανελκυστήρα που εκδίδεται και πάλι από τους εξουσιοδοτημένους φορείς, ύστερα από επανέλεγχο που πραγματοποιούν στον ανελκυστήρα για την εξακρίβωσης της καλής λειτουργίας του.

Η μέριμνα για την πιστοποίηση του ανελκυστήρα (αρχική και περιοδική) είναι υποχρέωση του ιδιοκτήτη – διαχειριστή και τυχόν παράληψή της επιφέρει αυστηρές κυρώσεις, όπως χρηματικό πρόστιμο και ακόμη και τη διακοπή της λειτουργίας του ανελκυστήρα (ΦΕΚ 2604 / Β / 22.12.2008).

Να σημειώσουμε εδώ ότι, η παράταση που είχε δοθεί για την ανακαίνιση και πιστοποίηση των υφιστάμενων ανελκυστήρων, ώστε να εξασφαλιστεί ότι αυτοί έχουν άδεια λειτουργίας και μάλιστα λειτουργούν με βάση τα νέα ευρωπαϊκά πρότυπα, έληξε τέλη του 2011.

Η SpectrumLift™ αναλαμβάνει την ανακαίνιση και πιστοποίηση του ανελκυστήρα σας, άμεσα και σε συμφέρουσες τιμές, ενώ η εξόφλησή της μπορεί να γίνει με ποικίλους τρόπους διακανονισμού βάσει των δικών σας δυνατοτήτων.

Ενημερωθείτε για την On – Line Προσφορά μας!

Πιστοποιητικό IQ Net

Η ΕΒΕΤΑΜ με την οποία συνεργαζόμαστε είναι διαπιστευμένος οργανισμος από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) και κοινοποιημένος στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου και πιστοποίησης ανελκυστήρων.

Αίτηση πιστοποίησης ανελκυστήρα

Αν θέλετε και εσείς να εδκώσετε ένα πιστοποιητικό για τον ανελκυστήρα σας δεν έχετε παρά να κατεβάσετε την παρακάτω προσυμπληρωμένη αίτηση της SpectrumLift και να συμπληρώσετε τα υπολοιπόμενα πεδία.

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνηση σχετικά με τη σωστή συμπλήρωση της αίτησης μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα χαρούμε να σας οδηγήσουμε.

Η αίτηση είναι σε αρχείο της μορφής PDF. Μπορείτε να εκτυπώσετε την αίτηση και να μας την αποστείλετε είτε με fax είτε ηλεκτρονικά στο email offers@spectrumlift.gr

Πιστοποιητικό ΕΒΕΤΑΜ