Τηλεφωνήστε μας: 210 2837859

Προμηθευτές

Ισχυρές επαγγελματικές σχέσεις με τις πλέον αναγνωρίσιμες εταιρείες

Κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης πορείας μας έχουμε οικοδομήσει ισχυρές επαγγελματικές σχέσεις και συνεργασίες με τις πλέον αναγνωρίσιμες εταιρείες εμπορίας και παραγωγής συστημάτων ανελκυστήρων, με αποκλειστικό στόχο το μέγιστο ποιοτικό, λειτουργικό και αισθητικό αποτέλεσμα.

Μονάδες Ισχύος (Αντλίες) Υδραυλικών Ανελκυστήρων

KLEEMANN Ελλάδας
MODALIFT Ελλάδας
METRON ALUMIL Ελλάδας

Έμβολα Υδραυλικών Ανελκυστήρων

KLEEMANN Ελλάδας
MODALIFT Ελλάδας
METRON ALUMIL Ελλάδας
WITTUR Ιταλίας

Βαλβίδες Ελέγχου Υδραυλικών Ανελκυστήρων

BLAIN Γερμανίας

Κινητήρες (Μηχανές) Μηχανικών Ανελκυστήρων

ALBERTO SASSI Ιταλίας
MONTANARI Ιταλίας
KLEEMANN Ελλάδας
ΜΙΝΩΣ Ελλάδας

Πλαίσια Ανάρτησης (Σασί) Υδραυλικών και Μηχανικών Ανελκυστήρων

KLEEMANN Ελλάδας
METRON ALUMIL Ελλάδας
ΜΙΝΩΣ Ελλάδας

Συστήματα στερέωσης

HILTI Λιχτενστάιν
WURTH Γερμανίας

Στηρίγματα Οδηγών

KLEEMANN Ελλάδας
METRON ALUMIL Ελλάδας

Οδηγούς

MARRAZZI Ιταλίας
KLEEMANN Ελλάδας
PRIMA Κίνας

Συρματόσχοινα

DRAKO
PHEIPHER
 Γερμανίας
ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ελλάδας

Εύκαμπτα Καλώδια

NEXANS Γαλλίας
CABLEL Ελλάδας

Θαλάμους

KLEEMANN Ελλάδας
METRON ALUMIL Ελλάδας
ΘΑΛΑΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Ελλάδας

Θύρες Ορόφων και Θαλάμων

KLEEMANN Ελλάδας
METRON ALUMIL Ελλάδας

Κομβιοδόχους και Λοιπά Εξαρτήματα Ανελκυστήρων

KLEEMANN Ελλάδας
METRON ALUMIL Ελλάδας
ΓΑΒΑΛΑΣ Ελλάδας
ΕΛΜΑΝ Ελλάδας
ΖΑΝΤΙΩΤΗΣ Ελλάδας

Πίνακες Χειρισμού

STA-GE Ελλάδας

Tα συνεργεία της SpectrumLift™ χρησιμοποιούν εργαλεία HILTI.