Τηλεφωνήστε μας: 210 2837859

Συμβουλές Χρήσης

Μην εισέρχεστε στον θάλαμο του ανελκυστήρα εάν αυτός είναι γεμάτος, περιμένετε για τον επόμενο ανελκυστήρα

Μην επιτρέπετε σε παιδιά να χρησιμοποιούν μόνα τους τον ανελκυστήρα

Μην χρησιμοποιείτε τον ανελκυστήρα σε περίπτωση πυρκαγιάς. Χρησιμοποιείτε τις σκάλες

Μην στηρίζεστε στις πόρτες και σιγουρευτείτε ότι δεν εμποδίζετε το κλείσιμό τους

Κρατάτε τα παιδιά σταθερά και μην τους επιτρέπετε να παίζουν και να χοροπηδούν

Εάν ο ανελκυστήρας σταματήσει κατά την κίνηση του, πατήστε το κομβίο κινδύνου ή σηκώστε το ακουστικό του τηλεφώνου

Να είστε προσεκτικοί κατά την έξοδο σας από το θάλαμο στην περίπτωση που ο θάλαμος δεν είναι πλήρως ισοσταθμισμένος με το δάπεδο

Μην εμποδίζετε τις πόρτες ή τις κρατάτε ανοιχτές περισσότερο από όσο είναι αναγκαίο