Τηλεφωνήστε μας: 210 2837859

Συντήρηση Ανελκυστήρων

Η μοναδική αξιόπιστη λύση και στη Συντήρηση Ανελκυστήρων

24 ώρες / 365 μέρες δίπλα σας

Πακέτα Συντήρησης

Μονοκατοικιών

Πακέτα Συντήρησης

Πολυκατοικιών

Πακέτα Συντήρησης

Κτηρίων Κοινού


Επιλέξτε τον δικό σας τύπο κτηρίου και δείτε τις μοναδικές προσφορές στα νέα μας πακέτα συντήρησης. Συμπληρώστε την αντίστοιχη φόρμα και λάβετε άμεσα τη δική μας οικονομική προσφορά.

Για όλους τους εγκατεστημένους ανελκυστήρες:

  • η συντήρηση είναι υποχρεωτική
  • γίνεται αποκλειστικά και μόνο από νόμιμο συνεργείο συντήρησης

Τι περιλαμβάνει:

  • Τον κατά τακτά χρονικά διαστήματα έλεγχο των διατάξεων ασφάλειας και γενικά των εξαρτημάτων του ανελκυστήρα
  • Την αποκατάσταση εφόσον χρειάζεται της ασφαλούς λειτουργίας και την ελάττωση των πιθανοτήτων βλαβών και απορυθμίσεων
  • Τον καθαρισμό και τη λίπανση των εξαρτημάτων σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής και τις υποδείξεις των κατασκευαστών

Όλες οι ως άνω ενέργειες (έλεγχος καλής λειτουργίας, αποκατάσταση βλαβών, συντήρηση εξαρτημάτων) καταχωρούνται στο βιβλιάριο  του ανελκυστήρα που παραμένει στην κατοχή του ιδιοκτήτη – διαχειριστή, καθώς και στην ηλεκτρονική καρτέλα παρακολούθησης του ιστορικού του ανελκυστήρα στο σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης συντηρήσεων που εφαρμόζεται στην εταιρεία SpectrumLift.

Η SpectrumLift™ πάντα ενημερώνει τους ιδιοκτήτες – διαχειριστές για την ημερομηνία και ώρα που πρόκειται να πραγματοποιηθεί η συντήρηση, ώστε να είναι παρόντες εφόσον το επιθυμούν!